skip to Main Content
Kutsuttuna Kertomaan Kristuksesta Indonesian Naisille
Kylän naiset tekivät flanellikukkia myytäväksi. Kuvassa vasemmalla Indonesian Toivoa naisille -koordinaattori Susilowati Makitan.

Kutsuttuna kertomaan Kristuksesta Indonesian naisille

Indonesian Toivoa naisille -koordinaattori Susilowati Makitan on seurannut Jeesusta vuodesta 1975, jonka jälkeen hän on tahtonut kertoa tästä muillekin. Hänestä tuli koordinaattori vuonna 1999, mikä antaa hänelle hyvät mahdollisuudet jakaa hyvää sanomaa. Hänen virallinen tittelinsä on ohjelmajohtaja Yayasan Terang Warta Rohani (YTWR) -radioasemalla.

80 prosenttia Indonesian naisista on muslimeja. Vuodesta 2000 lähtien Susilowatin tiimi on tuottanut satoja Toivoa naisille -ohjelmia. Aluksi niitä lähetettiin YTWR:n ja yhden paikallisradion kautta, mutta nykyään paikallisradioiden määrä on kasvanut 48:aan eri puolilla Indonesiaa. Myös kaksi nettiradiota lähettää ohjelmia.

Oletettavasti siis miljoonat naiset kuuntelevat hyvää sanomaa Kristuksesta YTWR:n ja paikallisradioiden kautta. On vaikeaa saada tarkkoja lukuja, koska suuri osa naisista ei osaa kirjoittaa tai kertoa tunteistaan. Tänä aikana palautteita on tullut noin 8900 kappaletta.

Mukana myös käytännön avustustyö

Radio-ohjelmien lisäksi työtä tehdään aivan ruohonjuuritasolla opettamalla naisille terveydenhoitoa. Monilla ei ole mahdollisuutta päästä terveydenhuollon piiriin. Heille annetaan opastusta ja hoidetaan heidän sairauksiaan. Seminaareissa kerrotaan terveydenhoidosta ja järjestetään käytännön harjoituksia. Joskus myös jaetaan ruokaa köyhille naisille.

Toivoa naisille -työhön Indonesiassa kuuluu myös avustustyö kylissä. Kuva: Susilowati Makitan.

Avun tarvitsijoita on paljon

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” (Matteus 28:19). Tämä koskee myös Indonesian naisia. On vielä miljoonia naisia, jotka eivät ole kuulleet Kristuksesta ja jotka tarvitsevat hänen rakkauttaan. Samoin on vielä lukematon määrä heitä, jotka tarvitsevat apua selvitäkseen jokapäiväisestä elämästään. He tarvitsevat tukea pystyäkseen itse kohtaamaan arjen haasteet.

− Jotkut kuuntelijat ovat saaneet apua terveytensä hoitamiseen, jotkut taas kokevat käyttäytymisensä muuttuneen. Monet lukutaidottomat ovat kuulleet Jumalan sanaa ja saaneet tietoa siitä, kuka Jumala on.

Köyhyys on erittäin suuri ongelma 70 prosentille Indonesian naisista. Siitä seuraavat terveysongelmat vaikeuttavat heidän elämänhallintaansa. Muun muassa erilaiset syövät ovat hyvin yleisiä. Myös kotiväkivalta on edelleen hälyttävän yleistä. Miljoonat naiset työskentelevät ulkomailla surkeissa oloissa menettäen näin ihmisarvonsa.

Työtä muslimimaassa

Toistaiseksi kristillistä työtä on saanut tehdä rauhassa, vaikka Indonesia onkin muslimimaa. Vaalit ovat aina suuri riski tilanteen muuttumiseen. Indonesian tulevat vaalit keväällä 2019 voivat muuttaa tasapainoa suuntaan, joka lisää suvaitsemattomuutta muita uskontoja kohtaan.

Työn painopisteet

Susilowati ja hänen tiiminsä haluavat panostaa naisten tavoittamiseen kylissä. Hyvän sanoman kertominen ja auttaminen heidän ongelmissaan tulee olemaan jatkossakin tärkeä osa työtä. Radio-ohjelmien lisäksi heillä on käytössä Audio Mini Box, laite, jonka avulla ohjelmia voidaan kuunnella ryhmissä. Kristityt naiset kuuntelevat Toivoa naisille -ohjelmista tuttuun tapaan Elämää varten -osion sekä Sielua varten -osion. Musliminaiset kuuntelevat ainoastaan Elämää varten -osion.

− Päämääränämme on saavuttaa naisia Kristukselle.

Toivoa naisille -tiimi opettamassa naisia kylässä. Kuva: Susilowati Makitan.

Lähde: TWR / Indonesian Toivoa naisille -raportti / Susilowati Makitan

Back To Top