skip to Main Content

Ohjelmat

Suomen Toivoa naisille -työ tukee radio-ohjelmien tuottamista ja lähettämistä yhdeksällä kielellä eri puolilla maailmaa. Tavoitteena on median avulla jakaa evankeliumia ja tukea uskovia heidän hengellisessä elämässään.

Erikieliset Toivoa naisille -ohjelmat tarjoavat toivoa, eheytymistä ja Raamatun ohjeita naisille, jotka ovat keskellä elämän haasteita. Ohjelmat koostuvat käytännönläheisestä ”elämää varten” -osiosta ja ”sieluasi varten” -osiosta, joka käsittelee hengellisiä asioita. Ohjelmat tuotetaan paikallisesti, ja niissä on mm. haastatteluja, todistuspuheenvuoroja, kuunnelmia, Raamatun opetusta ja musiikkia. Paikallisten kirkkojen vapaaehtoiset tai Toivoa naisille -ryhmät tarjoavat kuuntelijoille tukea.

Suomalaiset tukevat Toivoa naisille -ohjelmaa yhdeksällä kielellä

Indonesia, (bahasa) indonesia

Indonesian virallista kieltä (bahasa) indonesiaa puhuu äidinkielenään 20­30 miljoonaa ihmistä ja vieraana kielenä yli 140 miljoonaa ihmistä. Toivoa naisille -ohjelmaa on lähetetty indonesian kielellä vuodesta 1999. Ohjelmaa lähetetään paikallisradioissa ja kuunnellaan audio box -laitteilla sellaisilla alueilla, joilla radiolähetykset eivät kuulu. Kuuntelulaitteeseen voidaan tallettaa kerralla 10 tai 20 ohjelmaa, ja niitä jaetaan paikallisseurakuntien käyttöön. Indonesiassa ja etenkin Jaavan saarella on noin 300 kuuntelijaryhmää. Ohjelmien tueksi järjestetään esimerkiksi terveysseminaareja köyhien alueiden naisille. Heille jaetaan myös radioita.

Indonesia, jaava

Jaavan kieltä puhuu noin 85 miljoonaa ihmistä Jaavan saarella. Toivoa naisille -ohjelmaa on lähetetty jaavan kielellä vuodesta 2001. Ohjelmia lähetetään paikallisradioissa Jaavan saarella sekä keskiaaltolähetyksinä TWR:n asemalta Guamin saarelta.

Intia, hindi

Hindi on yksi maailman puhutuimmista kielistä. Sitä puhuu äidinkielenään yli 370 miljoonaa ihmistä, ja heistä suurin osa asuu Intian pohjoisosissa. Hindi on englannin ohella maan toinen virallinen kieli. Myös toisena kielenä hindiä puhuvia on satoja miljoonia.

Intia, tamil

Tamilin kieltä puhutaan eteläisen Intian Tamil Nadun osavaltiossa. Tamil on yksi Intian kansallisista kielistä, ja 60 miljoonaa ihmistä puhuu sitä äidinkielenään. Useimmat tamilit ovat hinduja, mutta myös islamilla ja kristinuskolla on pitkät perinteet Tamil Nadussa. Tamilinkielistä Toivoa naisille -ohjelmaa on lähetetty vuodesta 2005.

Intia, gujarati

Gujarati on Intian länsiosassa sijaitsevan Gujarat-osavaltion pääkieli, jota puhuu 45 miljoonaa ihmistä. Se on maailman 23:nneksi puhutuin kieli. Toivoa naisille -ohjelmaa on lähetetty gujaratin kielellä vuodesta 2009, ja sitä voi kuunnella myös internetissä.

Intia, orija

Orijan kieltä puhuu 33 miljoonaa ihmistä etenkin Odishan osavaltiossa, Intian itäosassa. Toivoa naisille -ohjelmaa on lähetetty orijan kielellä vuodesta 2006. Odishassa on runsaasti mineraalivaroja, kuten hiiltä, rautaa, bauksiittia ja kromia. Luonnonrikkauksista huolimatta siellä on paljon köyhyyttä.

Kambodža, khmer

Valtaosa Kambodžan 14 miljoonasta asukkaasta puhuu khmerin kieltä. Toivoa naisille -ohjelmaa radioidaan pääkaupungissa Phnom Penhissä kristillisen perheradio Krusa FM:n taajuudella. Ohjelmaa on lähetetty vuodesta 1999. Maaseudulla toivoa naisille -ohjelmaa kuunnellaan usein ryhmissä, cd-levylle tai muistitikulle tallennettuna.

Keski-Aasia, kazakki

Kazakinkielinen Toivoa naisille -ohjelma on suomalaisten ”hannojen” uusin tukikohde. Kazakkia puhuu yli 10 miljoonaa ihmistä Kazakstanissa ja sen lähialueilla. Kazakinkielistä ohjelmaa aletaan suomalaistuella lähettää kahden FM-aseman kautta Keski-Aasian alueella, jolla ohjelmia ei ole voitu aiemmin kuunnella.

Turkki, turkki

Turkin kieltä puhuu noin 66,5 miljoonaa ihmistä Turkissa. Kun muissa maissa asuvat turkkilaiset otetaan huomioon, kaikkiaan kieltä puhuu äidinkielenään noin 70 miljoonaa ihmistä. Turkinkielinen Toivoa naisille -ohjelma radioidaan maan kahdessa suurimmassa kaupungissa Istanbulissa ja Ankarassa, kummassakin yhdellä paikallisradiokanavalla.

Back To Top