skip to Main Content

Opi

Uutisissa kerrotaan jatkuvasti naisten tilanteista  eri puolilla maailmaa. Kouluttamattomuus, alistaminen, köyhyys, sairaudet, sodat ja hyväksikäyttö tekevät usein jo pelkästään hengissä selviämisestä taistelua.

Toivoa naisille -työ toimii sen puolesta, että yhä useampi nainen voisi kuulla olevansa arvokas, saada toivon ja ihmisarvoisen elämän. Tavoitteemme on, että naiset tulevat nähdyiksi, astuvat pimeydestä valoon, saavat äänen. Haluamme lisätä tietoisuutta epäkohdista ja rakentaa yhteisöjä, jotka voivat varustaa naisia hyvään elämään Jumalan sanasta löytyvän voiman ja tuen turvin.

Nöyrä johtaja asettaa muut etusijalle
Pidämme nöyryyttä tärkeänä ominaisuutena muissa ihmisissä, mutta oma nöyryys tuntuu haasteelliselta. Nöyryys liitetään kristilliseen uskoon, mutta sitä on vaikea osoittaa
Lue lisää
Peggy Banksin ohje johtajalle: rukoile ja rohkaise
Mitä tulee mieleesi, kun mietit hyvää johtajaa? Rohkeus, ystävällisyys, määrätietoisuus? Entä rakkaus? Kristittyinä meidän esimerkkimme on Jeesus. Hän johtaa meitä
Lue lisää
Näky auttaa keskittymään oleelliseen
Toivoa naisille -rukousliike rohkaisee naisia rukoilemaan, kuuntelemaan, oppimaan, kasvamaan ja jakamaan toivoa. Tavoitteena on myös auttaa naisia kehittämään taitojaan johtaa.
Lue lisää
Back To Top