skip to Main Content
Unelma Vapaudesta -seminaarin Antia

Unelma vapaudesta -seminaarin antia

Unelma vapaudesta -seminaari järjestettiin Lahdessa 10.2.2018 VALO – ei orjuudelle ry:n toimesta. Päivä sisälsi kattavan kokonaisuuden ihmiskauppaan liittyvistä teemoista. Asiaa lähestyttiin rikosoikeudellisesta, uhrien jälkihoidollisesta, porno- ja prostituutiopainotteisista näkökulmista.

Maailmassa on 24–43 miljoonaa orjaa. Se enemmän kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa. 1–2 % heistä saadaan ohjattua avun piiriin. 0,001 % ihmiskauppiaista saadaan oikeuden eteen. YK:n jaottelun mukaan ihmiskauppaan kuuluvat seksiperäinen kauppa, pakkotyö, velkaorjuus, kotitalousorjuus ja lapsisotilaat. Arviossa, jonka mukaan orjia olisi maailmassa jopa 43 miljoona, on edellisten lisäksi mukana pakotettu kerjääminen, elinkauppa ja pakkoavioliitot. Luvut kertovat karua viestiä tuottoisesta rikollisuuden alasta ja jotakin globaalista arvoilmapiiristä.

Merkittävin ihmiskaupan muoto on seksiperäinen ihmiskauppa. Ilmiön taustalla vaikuttavat tietysti kysynnän ja tarjonnan periaate. Tarjontaa luovat köyhyys, koulutuksen puute, pakolaiskriisi, hyväksikäyttö ja lähisuhteiden rikkinäisyys. Haavoittuvassa asemassa olevat mahdollistavat tarjonnan. Kysyntää puolestaan luovat prostituutio ja porno. Kysyntää pitävät yllä valta-asemassa olevat.

Työ seksiperäistä ihmiskauppaa vastaan edellyttää teeman monipuolista tuntemista. Ilmiönä se on maailmanlaajuinen ja monitasoinen. Siinä kietoutuvat yhteen taloudelliset, poliittiset, moraaliset ja katsomukselliset kysymykset. Vaikka ilmiö näyttäytyy valtavana ja vaikeana vyyhtinä, tiedän yksittäisen ihmisen panoksella olevan suuren ja tärkeän merkityksen.

Jos saamme tukevan otteen jostakin ilmiöön liittyvästä vaikuttavasta tekijästä, on syytä toimia. Seksiperäisen ihmiskaupan piirissä on mietittävä, miten voimme vaikuttaa tarjontaan tai kysyntään. Voimmeko tukea haavoittavassa asemassa olevaa esim. pitämällä esillä hyväksikäytön elämää tuhoavaa vaikutusta ja olemalla sen kokeneiden rinnalla. Kysynnän alueella voimme pitää esillä prostituution ja pornon haitallisia vaikutuksia yksilön ja yhteisön elämässä sekä niiden kiistatonta yhteyttä ihmiskauppaan.

Back To Top