skip to Main Content
Peggy Banksin Ohje Johtajalle: Rukoile Ja Rohkaise
Johtaja voi päivittäin päättää, että hänen johtamistapansa perustana on rakkaus ja hänen tavoitteenaan on tuoda kunniaa Jumalalle. Kuva: TWR

Peggy Banksin ohje johtajalle: rukoile ja rohkaise

Mitä tulee mieleesi, kun mietit hyvää johtajaa? Rohkeus, ystävällisyys, määrätietoisuus? Entä rakkaus?

Kristittyinä meidän esimerkkimme on Jeesus. Hän johtaa meitä uhrautuvaan rakkauteen. Toivoa naisille -työn kansainvälinen johtaja Peggy Banks sanoo, että rakkaus kuuluu itsestäänselvästi johtamiseen ja se näkyy monissa johtamisen periaatteissa.

Romanttinen rakkaus ja Raamatun käsitys rakkaudesta

Miten kaukana tai lähellä romanttinen rakkaus on Raamatun rakkauskäsityksestä? Kysymys on moniulotteinen joten vastauskaan ei voi olla yksinkertainen, mutta ihan aluksi kannattaa muistaa, että Raamatun mukaan ”Jumala on rakkaus”. (1 Joh. 4:8)

On hyvä pitää mielessä, että Jumala ei vain rakasta vaan että hän on rakkaus. Kaikki hänen tekonsa lähtevät siitä, että hän rakastaa meitä.

Rakkautemme muita kohtaan tulee Jumalalta. ”Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.” (1 Joh. 4:7-8)
Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme. ”Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen.” (Room. 5:5
Jumala on rakastanut maailmaa. ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. ” (Joh. 3:16 )
”Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä.” Room. 5:8)
Korinttilaiskirjeessä kuvataan hienosti Jumalan rakkautta.

“Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa.” 1 Kor. 13:4-8

Kuten korinttilaiset, mekin arvostamme enemmän muita Jumalan antamia lahjoja kuin rakkautta. Rakkaus on Pyhän Hengen hedelmä, jonka saamme, kun meistä tulee Jumalan lapsia.

Tiedän omasta kokemuksestani miten vaikeaa on rakastaa, ellei koe Jumalan rakkautta. Tuomitsen, arvostelen, olen ylpeä ja itsekäs. Jumalan rakkaus on kärsivällistä, lempeää, se ei kadehdi, kersku eikä pöyhkeile. Haluan Pyhän Hengen saavan minussa aikaan tällaista rakkautta.

Miten rakkaus ja johtajuus liittyvät toisiinsa?

Rakkaus on kristillisen johtamistavan ydin. Jeesuksen tavassa johtaa näkyy rakkaus ja kaikki Pyhän Hengen hedelmät. Jos haluamme seurata Jeesuksen esimerkkiä, meidän tulee antaa Pyhän Hengen hedelmien kasvaa.

”Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seurattava Hengen johdatusta. Emme saa tavoitella turhaa kunniaa emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme.” (Gal. 5:22-26 )

Olen saanut johtajana nähdä Jumalan vaikuttavan. Olen voinut rakastaa muita Pyhän Hengen avulla silloinkin, kun en ole itse pystynyt siihen. Jumala on nuhdellut minua, kun en ole ollut ystävällinen muille, koska he ajattelevat eri tavalla tai eivät hyväksy ideoitani. Pyhän Hengen avulla olen voinut olla kärsivällinen, vaikka haluaisin asioiden etenevän enkä malttaisi odottaa, että joku toinen kasvaa taidoissa ja ymmärryksessä toteuttaakseen annetun tehtävän.

”Herran armoa on se, että vielä elämme, hänen laupeutensa ei lopu koskaan. Joka aamu Herran armo on uusi,suuri on hänen uskollisuutensa.” (Valit. 3:22-23)

Johtamisen periaatteita

Raamatun mukaan rakkaus kuuluu itsestäänselvästi johtamiseen ja se näkyy monissa johtamisen periaatteissa.

Johtaja rakastaa kuten Jeesus. Uuden testamentin tärkein käsky liittyy rakkauteen. Meidät on kutsuttu rakastamaan Jumalaa koko sydämestämme, sielustamme ja mielestämme.
Jeesus vastasi: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.” (Matt. 22:37-38)
Johtaja uhrautuu, koska Jeesuskin uhrautui. Jumala antoi ainoan poikansa, jotta meillä olisi iankaikkinen elämä. Hän uhrasi poikansa, jotta olisimme vapaita. Kristitty johtaja joutuu joskus uhraamaan aikaansa ja luopumaan mielihaluistaan tai toiveistaan toisten hyväksi.
Hänen tavoitteenaan on, että hänen johtamansa työ voisi olla yhä enemmän Jeesuksen tahdon mukaista.

Raamatusta löytyy johtamisohjeita

Johtaminen vaatii rohkeutta, kurinalaisuutta, uskoa, armoa ja toivoa. Johtaja voi tuntea olevansa Jumalan käytössä, mutta samaan aikaan häntä myös painetaan, arvostellaan ja lannistetaan. Monet Raamatun kohdat rohkaisevat heitä, jotka ryhtyvät johtajiksi.

”Pidä tämän lainkirjan sanat aina huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin, niin pystyt tarkoin noudattamaan kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu. Silloin sinä menestyt ja onnistut kaikissa toimissasi. Muista, että olen sanonut sinulle: Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla teilläsi.”  (Joos. 1:8-9)

”Nöyrtykää Herran edessä, niin hän on teidät korottava.” (Jaak. 4:10)

”Minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä siis elämään saamanne kutsun arvoisesti, aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään Hengen luoma ykseys. On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste! Yksi on Jumala, kaikkien Isä! Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa.” (Ef.  4:1-6)

”Jo ennen kuin sinut äidinkohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi.” ( Jer. 1:5)
”Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi.” (Joh. 3:30)
”Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi: Te tiedätte, että hallitsijat ovat kansojensa herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija, ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon toisten orja. Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta.” (Matt. 20:25-28)
”Jos kerran yhteys Kristukseen rohkaisee ja hänen rakkautensa suo lohdutusta, jos Henki meitä yhdistää ja jos tunnemme hellyyttä ja myötätuntoa toisiamme kohtaan, niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Liittäköön teitä toisiinne rakkaus, sopu ja sama mieli. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne. Älkää tavoitelko vain omaa etuanne vaan myös muiden parasta. ” (Fil. 2:1-4)
”Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voiman.” (Fil. 4:13)

Käytännön neuvoja

Raamatusta löytyy monia esimerkkejä johtajista, joilla oli taitoa johtaa hankalia ihmisiä: Mooses, Joosua, Nehemia, Paavali ja tietenkin Jeesus. Johtaja voi päivittäin päättää, että hänen johtamistapansa perustana on rakkaus ja hänen tavoitteenaan on tuoda kunniaa Jumalalle. Hän pyrkii siihen, että hänen ajatuksensa ja mielensä on Herran tahdon mukaisia.

”Varjele minut myös eksyttäjiltä, etten joutuisi heidän valtaansa. Silloin olen viaton ja puhdas, monesta synnistä vapaa.” (Ps. 19:14)
Jätä sydämesi ja ajatukseni johdettavistasi Herralle. Unohda epäluottamus ja anna Jumalan näyttää tapoja, jolla voit rohkaista työtovereitasi niin että he voivat loistaa siinä tehtävässä, jonka Jumala on heille antanut.

Rukoilkaa toistenne puolesta. ”Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa!  Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.” (Fil. 4:4-7)

Paavali näyttää, miten voimme rakastaa toisiamme entistä enemmän. Se alkaa siitä, että iloitsemme tehdessämme Jumalalta saamiamme tehtäviä.
Tulee kuitenkin hankalia tilanteita. Silloin voimme viedä huolemme Herralle rukouksessa, ja hän lupaa varjella sydämemme ja mielemme Kristuksessa Jeesuksessa.

Tiedän kokemuksesta, että kun hankalissa tilanteissa pyydän Jumalalta viisautta ja ohjausta, huoleni ja paineeni muuttuvat ylistykseksi. Olen parempi johtaja, kun sydämessäni on rauha ja kiitosmieli.

Monta kertaa yritämme ensin muilla tavoilla selvitä hankalista tilanteista ennen kuin rukoilemme. Olen kokenut, että kun rukoilen heti, Jumala muuttaa omaa asennettani niin että pystyn rakastamaan ja käsittelemään vaikeaa tilannetta.

Johtajakin tarvitsee rohkaisua

Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne, ja niinhän te teettekin. (1 Tess. 5:11)
Työntekijät ja työryhmät tarvitsevat päivittäin rohkaisua, jotta he tuntevat itsensä arvostetuiksi ja tärkeiksi Jumalalle. Päällikön ei tarvitse joka päivä keksiä jotain suurta tai ihmeellistä vaan muistuttaa, että Jumala on antanut meille lahjoja, jotta voimme toimia ja vaikuttaa.

Sain itse äskettäin kokea, miten ystävien rohkaisu auttoi minua ymmärtämään Jumalan valtavaa rakkautta. He olivat miettineet yhdessä ja jopa kirjoittaneet muistiin, miten rohkaista minua.

Mieti, miten voisit itse rohkaista johtotehtävissä olevia. Soita tai lähetä viesti, jossa kerrot ajattelevasi heitä ja rukoilevasi heidän puolestaan.

Ajattele ensin hyvää!

”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi.

Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa.” (1 Kor. 13:1-8)

Joskus on vaikeaa ajatella ensimmäiseksi hyvää. Joskus asiat etenevät hitaasti. Tehtävät unohtuvat tai työt viivästyvät tekaistujen syiden takia. Nämä takaiskut harmittavat. Jos johtaja kuitenkin pystyy ajattelemaan ensin hyvää, pettymys voi kääntyä mahdollisuudeksi kehittää jotain uutta ja selitykset voivat olla viittoja kasvuun.

Olen monta kertaa saanut kokea, kuinka omat johtajani eivät ole heti tuominneet laiminlyöntejäni vaan halunneet ensi kysellä ja kuulla tilanteestani. Siksi yritän itse toimia samoin.

Välitä ja osoita myötätuntoa

Hyvän kristityn johtajan tuntomerkkejä ovat toisista välittäminen ja myötätunto. Hän haluaa olla työssään riippuvainen Jumalasta.

Myötätuntoinen johtaja auttaa työntekijää suoriutumaan vaikeasta tehtävästä vaikkapa järjestämällä tälle apua. Johtaja kuuntelee työntekijää ja arvioi tilannetta. Hän pyytää Jumalalta viisautta hankalan tilanteen käsittelyyn ja ratkaisuun.

Johtaja kuuntelee työntekijöitä herkällä korvalla vaaliakseen työhyvinvointia. Näin hän huomaa, jos joku on kuormittunut liikaa ja tarvitsee lepoa tai muutosta tehtäväkuvaan. Näin ehkäistään työuupumusta.

Johtaja rohkaisee työntekijöitä kertomaan jaksamisestaan. Tämä luo turvallista ilmapiiriä, jossa voi kertoa avoimesti murheistaan ja haasteistaan.

Älä johda yksin. Pyydä tueksesi luotettavia ystäviä, joiden kanssa voit keskustella omasta työstäsi. Rukoilkaa yhdessä ja pyytäkää, että voit johtaa niin, että se kirkastaa Jumalan rakkautta.

Lähde: TWR Women of Hope

Back To Top