skip to Main Content

Magdalan Maria

 

Magdalan Maria – tausta:

Maria on kotoisin Magdalan kylästä. Se sijaitsee hieman Tiberian kaupungin pohjoispuolella. Kylä tunnetaan arkeologisesti hyvin.

Mariassa oli seitsemän riivajaa, jotka Jeesus ajoi pois. Hän saattoi olla omassa yhteisössään jonkinlainen tietäjä. Jeesuksen kohtaamisen jälkeen hänen elämänsä muuttui, ja hän liittyi Jeesuksen seuraajien joukkoon. Luukas ja Markus kertovat henkivaltojen vallasta vapautumisesta (Luuk.8:2 ja Mark.16:9). Maria oli ilmeisesti perheetön nainen, sillä hänet on nimetty asuinpaikkansa Magdalan mukaan eikä mahdollisen puolisonsa mukaan. Parantumisensa jälkeen Maria laittoi kaiken toivonsa Jeesukseen ja omisti Hänelle koko elämänsä. 

Ihmeiden todistajana

Maria on Uuden testamentin tunnetuimpia henkilöitä, vaikka hänestä on siellä vain vähän mainintoja. Kaikki neljä evankelistaa mainitsevat hänet yhtenä naisista, jotka saapuivat pääsiäisaamuna Jeesuksen haudalle löytäen sen tyhjänä (Matt. 28:1-8, Mark. 16:1-8, Luuk. 24:10 ja Joh. 20:1). Kolme evankelistaa välittää tiedon, että Maria tapasi Ylösnousseen, puhui Hänen kanssaan ja raportoi kohtaamisesta eteenpäin (Matt. 28:9-10, Mark. 16:9-10, Joh. 20:11-18). Kolme evankelistaa kertoo myös Marian olleen todistamassa ristiinnaulitsemista (Matt. 27:56, Mark 15:40 ja Joh. 19:25). Hautaamisessa Marian läsnäolosta kertovat Matteus ja Markus (Matt. 27:61 ja Mark. 15:47).

Magdalan Mariaa koskevat kuvaukset liittyvät siis päääosin Jeesuksen viimeisiin hetkiin. Maria seisoo uskollisesti ristiinnaulitun Jeesuksen ristin juurella, vaikka muut opetuslapset ovat peloissaan paenneet ja vaikka tilanne on epätoivoinen liikkeen johtajan kuollessa häpeällisesti ja tuskallisesti. Jeesukseen hän oli laittanut kaiken toivonsa, koko elämänsä ja uskonut Jumalan valtakunnan koittavan. Nyt hän on keskellä kaikkein pimeintä; epätoivoa, hylkäämistä, pelkoa ja häpeää. Silti hän pysyy opettajansa rinnalla. Hänen henkinen kestävyytensä näyttää olevan suurempaa kuin opetuslasten usko.

Maria on ylösnousemuksen avaintodistajia. Hän on myös keskeisessä asemassa, kun tätä ihmeellistä sanomaan lähdetään viemään eteenpäin. Maria on evankeliumien mukaan yksi niistä naisista, jotka löytävät tyhjän haudan. Naiset säikähtävät ja epäilevät ruumiin olevan varastettu. Matteuksen, Markuksen ja Johanneksen mukaan Maria kohtasi ylösnousseen Kristuksen.

Särkyneet ja pienet viestinviejinä

Ajanlaskun alun Roomassa ja sen juutalaisessa yhteisössä oli tavatonta, että näin oleellinen tilanne ja näin tärkeä viesti annettiin naisten hoidettavaksi. Jos olisi haluttu varmistaa viestin eteenpäin vieminen ja turvata sen uskottavuus, olisi luonnollista ajatella siihen tehtävään valittavan henkilön, joka omaa yhteisössään auktoriteettiaseman. Minkä riskin Jumala ottikaan inkarnoitumalla pienimmästä pienimpään, avuttomaan ja tarvitsevaan pieneen lapseen, ja minkä riskin Hän ottikaan jättämällä maailman historian tärkeimmän viestin näiden naisten kannettavaksi?

Magdalan Marian tarinassa kuvastuu hyvin tärkeä viesti. Jeesus koskettaa rikkinäistä ihmistä ja vaikuttaa häneen rakkaudellaan niin valtavalla voimalla, että ihmisen ainoaksi toivoksi ja tieksi tulee Jeesuksen seuraaminen. Marian uskollisuus on puhuttelevaa. Uskonnollisessa hurmoksessaan, hiljattain kääntynyt ihminen voisi hyvinkin olla totaalisesti toivonsa menettänyt. Jeesus, jonka varaan hän koko painollaa asettuu, roikkuu häväistynä ja kuolevana ristillä. Mutta siellä Maria on. Hän suostuu olemaan pieni, heikko ja ymmärtämätön. Hän suostuu odottamaan tulevaa. Kauhusta ja pelosta huolimatta hän tietää jossakin syvällä sisimmässään, että tämä on hänen paikkansa.

Avuttomuuden tilaan suostuneelle Marialle Jeesus ilmestyy ja lähettää hänet ensimmäisten joukossa kertomaan koko maailma, että kuolemaa ei enää ole ja että synnin valta lakkaa. Pienessä, oman voimansa kadottaneessa ja rikkinäisessä ihmisessä toteutuu kristillisen julistuksen ydin. Vain siellä, missä ihminen suostuu olemaan heikko, voi Jumalan rakkaus toteutua. Suostumalla kohtaamaan oman heikkoutemme voimme armahtaa toisia ja vain siellä voi olla rakkaus.

Mariaan liittyvää muuta tulkintaa

Myöhemmin kristillisessä perimatiedossa Maria on yhdistetty Luukkaan mainitsemaan syntiseen naiseen (Luuk. 7:36-50). Sen perusteella on arveltu Marian olleen prostituoitu. Teksteissä on kuitenkin kyse eri naisista, eikä mikään Raamatun teksteistä vahvista Magdalan Marian olleen prostituoitu. 

Myöhemmin kirkkoisien opetuksissa esiintyy nähdäkseni suoranaista misogyniaa, joka ilmenee naisiin ja erityisesti naisten seksuaalisuuteen liittyvänä vihana. Magdalan Maria sai muiden naisten joukossa kantaa tätä taakkaa. Luukkaan evankeliumin syntinen nainen opettaa esimerkillään mielestäni jotain hyvin tärkeää. Kaikkien muiden halveksiessa tätä naista Jeesus sanoo tilanteessa kuulijoilleen: ”Hän sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, hän myös rakastaa vähän.” (Luuk. 7:47). Tämä nainen, jonka rikkinäisyys ilmeni seksuaalikäyttäytymisen alueella, rakasti paljon. Hän oli saanut kokea Jeesuksen läheisyydessä riittävästi rakkautta, jotta kykeni katsomaan omia kipujaan ja pahuuttaan. Sellaisen kokeminen vapauttaa ihmisen rakkauteen. Vaikka kyseessä on kaksi eri Mariaa, näen paljon yhteistä näiden naisten tarinoiden syvemmässä merkityksessä.

Riivaajista vapautunut Magdalan Maria antautui, luotti ja suostui heikkouteen. Tämän jälkeen hän sai kokea ihmeitä ja olla suuressa mukana. Luukkaan evankeliumin Marian aiempi elämä oli samoin monin tavoin ”riivattua”; hän käytti ihmisiä ja tuli käytetyksi. Kohdattuaan Jeesuksen hänet ympäröi rakkaus, jonka varassa hän saattoi katsoa pimeimpäänsä ja uskaltua olemaan heikko.

Molempien naisten tarinassa vahvin viesti on rakkaudessa oleminen ja siitä eläminen; Magdalan Maria uskollisena ristin juurella, armahdettuna, luottavaisena ja täynnä rakkautta kuolevaa Mestariaan kohtaan ja Luukkaan Maria armahdettuna ja rakkauden ympäröimänä valmiina kohtaamaan itsensä ja toiset totuudellisella rakkaudella.  

Back To Top