skip to Main Content
Näky Auttaa Keskittymään Oleelliseen
Toivoa naisille -työn kansainvälinen johtaja Peggy Banks vakuuttaa, että kun Jumala antaa näyn ja tehtävän, hän antaa kaiken tarvittavan sen toteuttamiseen. Kuva: TWR

Näky auttaa keskittymään oleelliseen

Toivoa naisille -rukousliike rohkaisee naisia rukoilemaan, kuuntelemaan, oppimaan, kasvamaan ja jakamaan toivoa. Tavoitteena on myös auttaa naisia kehittämään taitojaan johtaa. Liikkeen kansainvälinen johtaja Peggy Banks käsittelee kirjoituksessaan johtajuutta. Hänen teemojaan ovat näky ja tehtävä.

Näky antaa suunnan

Näky varmistaa, että suuntaudumme asioihin, jotka ovat tärkeitä Jumalalle. Näky auttaa meitä elämään ja tekemään työtä, joka tuottaa kunniaa Jumalalle ja edistää Jeesuksen tuntemista. Voimme tarkastella menneisyyttä, suunnata kohti parempaa tulevaisuutta ja käydä käsiksi tämän hetken palvelutehtävään. Kun toteutamme saamaamme tehtävää, vaikutamme toisiin, jotta hekin voisivat toteuttaa palvelutehtäväänsä ja tuntea Jeesuksen Kristuksen elämän ylläpitäjänä ja Vapahtajana.

Esimerkillinen johtaja

Kristityn naisen johtajuus rakentuu Raamatun opetusten ja periaatteiden pohjalle. Menestymme kasvamalla Jumalan ja hänen tahtonsa tuntemisessa sen sijaan, että yritämme täyttää omia odotuksiamme tai kulttuurimme odotuksia.

Raamatusta löytyy hyviä esimerkkejä taitavista johtajista. Heitä ovat esimerkiksi Mooses, Aabraham, Mirjam, Ruut, Debora, Johannes Kastaja, Lyydia ja Foibe sekä apostolit Johannes, Pietari, Jaakob ja Paavali ja tietenkin Jeesus.

Olen itse saanut tehdä työtä erinomaisten johtajien kanssa. Heitä yhdisti Jeesus-keskeisyys. He palvelivat johtajina rehellisesti, nöyrästi ja rakentavasti. He uskoivat Jeesuksen opetukseen johtajuudesta ja elivät todeksi evankeliumin rakastaen ja palvellen toisia.

Ylpeys ja pelko tuhoavat

Ylpeys on yksi suurimpia näyn ja tehtävän tuhoajia. Alamme uskoa, että meillä on vastaus kaikkeen ja että näky ja tehtävä ovat meidän, vaikka kaikki kuuluu Jumalalle. Saatamme vähätellä toisten panosta ja ottaa kunnian saavutuksista itsellemme. Samalla syytämme toisia vaikeuksista ja esteistä.

Ongelmamme voi olla myös ihmispelko: pyrimme miellyttämään ihmisiä enemmän kuin Jumalaa.

Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija (Gal. 1:10).

Toinen näyn ja tehtävän tuhoava voima on halu lopettaa heti, kun ilmenee erimielisyyksiä ja vaikeuksia. Joskus Jumala koettelee johtajan uskollisuutta näylle sekä uskoa siihen, että Jumala toteuttaa sen mitä on luvannut, jopa vaikeuksienkin keskellä. Raamatusta huomaamme, miten johtajan näkyä usein vastustetaan. Kuitenkin peräänantamattomuus tuo Pyhän Hengen voiman, joka saa aikaan Jumalan lupausten toteutumista (Joosua 1:8; Neh. 1-3; Job 42:2; Room. 8:28).

Näky ja tehtävä tarkentuvat

Rukoile: Kristityn johtajan näyn ja tehtävän tarkentuminen alkaa rukoilemalla. Meidän on etsittävä Jumalan antamaa näkyä ja palvelutehtävää eikä keksiä niitä itse. Hänellä on tehtävä jokaista varten, jotta voimme toteuttaa hänen tarkoituksensa ja näkynsä maailmassa.

Tarkkaile: Tarkkaile, mitä maailmassa tapahtuu. Millaisia tarpeita tai ongelmia huomaat? Kun etsimme Herraa, Hän antaa sydämeemme toiveen (Ps. 37:4). Kun iloitsemme Herrassa, alamme tuntea, miten Jumala haluaa meidän toimivan maailman, yhteisömme, seurakuntamme ja perheemme hyväksi. Kun etsimme Häntä, hän alkaa vähitellen ilmoittaa meille lopullista näkyään ja tehtäväänsä.

Tunnista: Kun Jumala on kutsunut johtamaan näyn ja tehtävän mukaisesti, hän on lahjoittanut meille kyvyt ja taidot tehtävän toteuttamiseen. On tärkeää tunnistaa lahjansa kokeilemalla, keskustelemalla ja rukoilemalla. Tietoisuus Jumalan läsnäolosta sekä omat ainutlaatuiset lahjamme ja kykymme ovat kristityn johtajan tärkeitä ominaisuuksia.

Kokoa työryhmä: Näyn ja tehtävän kehittämiseksi johtaja tarvitsee luotettuja ystäviä, jotka auttavat häntä toteuttamaan sen, mitä Jumala on ilmoittanut. Rinnalla kulkijat, kuten johtokunta, neuvonantajat ja työtoverit ovat tärkeitä. He rukoilevat ja tukevat.

Entä jos nainen ei pidä itseään johtajana?

Tarkoituksemme ja tehtävämme kristittyinä naisina on elää elämää, joka tuottaa kunniaa Jumalalle (2 Kor. 5:14). Jumala käyttää elämäämme ilmoittaakseen rakkautensa ja armonsa maailmalle. Voimme toteuttaa tehtäväämme ja vaikuttaa omalla paikallamme toisiin ihmisiin (Joh. 14:12).

Perheessä nainen voi heijastaa elämällään Jeesuksen rakkautta ja armoa aviomiestään ja lapsiaan kohtaan. Työpaikalla hänellä on mahdollisuus osoittaa työtovereilleen eheyttä, nöyryyttä ja rakkautta jokapäiväisissä tehtävissään ja vastuualueillaan.

Kannustan jokaista naista tunnistamaan Jumalan hänelle antamat lahjat ja vaikuttamaan toisiin niin, että heidänkin elämästään tulisi Jumalalle antautunutta ja tarkoituksenmukaista lohdutukseksi, rohkaisuksi ja voimaksi muille.

Näky ja tehtävä Raamatussa

Tässä muutamia Raamatun kohtia, jotka käsittelevät näkyä ja tehtävää: 1 Moos. 12:1-3; 2 Moos 4:1-3; Jer. 29:11; Jes. 6:7; Joosua 1-2; Neh. 1-3; Est. 4-5; Tuom. 4 (Deboran tarina); Matt. 28:18-20; Luuk. 24:46-48; Joh. 20:21; Apt. 1:8; Kol. 3:1-17; 1 Piet. 2:9-10.

Johtamisen ydinasia

Voit tehdä omat suunnitelmasi, mutta anna Jumalan johtaa askeleesi. Jeesus opetti seuraajiaan rukoilemaan Jumalan valtakunnan tulemista ja Hänen tahtonsa tapahtumista, niin maan päällä kuin taivaassa (Matt. 6:9-10). Anna Jumalan ilmoittaa itsensä Sanassaan ja toisten ihmisten välityksellä. Silloin näky ja tehtävä ovat häneltä, jotta maailma oppisi tuntemaan Jeesuksen meidän palvelutyömme kautta (2 Kor. 3:6). Me olemme Hänen lähettiläitään, Jumala kutsuu yhteyteensä meidän kauttamme (2 Kor. 5:20).

Aiheeseen liittyvää mietittäväksi:

Ihmisen sydän aivoittelee hänen tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askeleensa. (Sananl. 16:9)

Monet ovat miehen mielessä aivoitukset, mutta Herran neuvo on pysyväinen. (Sananl. 19:21)

Herra vahvistaa sen miehen askeleet, jonka tie Hänelle kelpaa. (Ps. 37:23)

Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne Hänet kaikilla teilläsi, niin Hän sinun polkusi tasoittaa. (Sananl. 3:5-6)

Mutta Herran neuvo pysyy iankaikkisesti, Hänen sydämensä aivoitukset suvusta sukuun. (Ps. 33:11)

Heitä työsi Herran haltuun niin sinun hankkeesi menestyvät. (Sananl. 16:3)

Niin Jumala antoi minun sydämeeni, että minun oli koottava ylimykset, esimiehet ja kansa sukuluetteloon merkittäväksi. Silloin minä löysin niiden sukuluettelon, jotka ensin olivat tulleet sinne ja huomasin siihen kirjoitetun. (Neh. 7:5)

Lähde: TWR Women of Hope, käännös: Tiina Keller

Back To Top