skip to Main Content
Nöyrä Johtaja Asettaa Muut Etusijalle
Peggy Banksin mukaan nöyrä johtaja kuuntelee ja kannustaa. Banks muistuttaa, että johtajakin kaipaa rohkaisua. Kuva: TWR

Nöyrä johtaja asettaa muut etusijalle

Pidämme nöyryyttä tärkeänä ominaisuutena muissa ihmisissä, mutta oma nöyryys tuntuu haasteelliselta. Nöyryys liitetään kristilliseen uskoon, mutta sitä on vaikea osoittaa käytännössä.

Toivoa naisille -työn kansainvälinen johtaja Peggy Banks jatkaa sarjaa johtajuudesta. Hänen teemanaan on nyt nöyryys. Peggy Banks sanoo, että evankeliumin täysin ymmärtänyt johtaja tietää, että hän saa pätevyyden tehtäväänsä yksin Jumalalta.

Nöyryys on olennaista johtamisessa

Nöyryys ei tule ensimmäiseksi mieleen, kun puhumme johtamisesta. Kuitenkin Raamattu ja tutkittu tieto johtamisesta osoittavat, että se on yksi tärkeimmistä johtajan ominaisuuksista.

Etelä-Afrikassa vaikuttanut pappi ja opettaja Andrew Murray toteaa: Nöyryys on luonteenlaatu, joka ohjaa elämään luottamuksessa. Nöyryys tulee meissä näkyväksi, kun opimme tuntemaan Jumalan sanaa ja elämme sen mukaan. Silloin heijastamme rakkautta, kunnioitusta ja totuutta palvellen Jumalaa ja toisia. (Snl 3:5-8)

Nöyrä johtaja on riippuvainen Jeesuksesta ja palvelee häntä kuuliaisesti ja luottavaisin mielin. (Fil. 2:1-11) Hän näkee Jumalan itseään suurempana ja kunnioittaa muita hänen luominaan. (I Moos. 1:1-27) Hän ei ole muiden palveltavana, vaan palvelee Jumalaa ja muita niin, että maailma näkee toiminnassa Jeesuksen. Jeesus ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan muita. (Matt. 20:25-28)

Palveleminen on suurta

Merkittävä johtoasema tai suuri käskyvalta eivät ole suuruuden merkkejä Jumalan valtakunnassa. Nöyrä palveleminen on Jumalan silmissä suurta. Jumalan mielen mukainen johtaja palvelee nöyrin sydämin. Hän on valmis uhrauksiin toisten hyväksi, jotta Kristuksen rakkaus näkyisi.

Nöyrä johtaja näkee työryhmänsä Jumalan valitsemana. Hän on valmis kuuntelemaan ja tukemaan heitä työelämän tai yksityiselämän vaikeissa tilanteissa. Hän varustaa seuraavan sukupolven johtajia. Hän näkee nuorten johtajien taidot ja kyvyt Jumalan lahjoina ja rohkaisee heitä tutkimaan Jumalan sanaa ja käyttämään lahjojaan nöyrin sydämin.

Olen saanut toimia yhdessä esimerkillisen nöyrien johtajien kanssa niin kirkossa kuin muuallakin työelämässä. He ovat valmentaneet minua johtajaksi. Kaikkien tärkein oppimani periaate on ollut muiden asettaminen etusijalle. Minua kouluttaneet johtajat alistivat oman tahtonsa siihen, että Jumalan tahto tapahtuisi niin maan päällä kuin taivaassa. He näkivät muut Jumalan luomina ja rakastamina.

Olen toiminut hyvin vaikutusvaltaisten johtajien kanssa, jotka eivät ole puhuneet itsestään. He ovat olleet kiinnostuneita keskustelukumppanistaan ja saaneet tämän tuntemaan itsensä arvokkaaksi. Tunnetko tällaisen johtajan? Miten hänen nöyrä asenteensa on vaikuttanut sinuun palvelutehtässäsi?

Jumala on ylpeitä vastaan

Jumala on Raamatun mukaan ylpeitä vastaan. Vanhasta ja Uudesta testamentista löytyy monia esimerkkejä siitä, että Jumala ei auta ylpeitä vaan tuomitsee ylpeyden. Jumala vihaa ylpeyttä. (2 Sam. 22:28; 2 Aik. 26:16; 32:25; Ps 18:27; 101:5; 40:4; 94:2; Snl 6:12; 8:13; 11:2; 15:25; 16:18; 18:12; 21:4; 29:23; Jes. 2:11-17; 3:16; 5:15; 9:9; 13:11; 16:6; 25:11; 28:3; Jer. 48:29; Hes. 7:20; 16:50; 28:2; 30:6, 18; 31:10; 33:28; Dan. 4:37; Sak. 10:11; Amos 6:8; Luuk 1:51; Apt. 12:23)

Johtajan nöyryys alkaa siitä, että hän ymmärtää evankeliumin. Vasta kun voimme täysin ymmärtää syyllisyytemme Jumalan edessä ja hänen armonsa meitä kohtaan, voimme alkaa kehittyä nöyrinä johtajina. Kun ymmärrämme Jumalan armon meitä kohtaan, voimme antaa anteeksi muille. Evankeliumin täysin ymmärtänyt johtaja tietää, että hän saa pätevyyden tehtäväänsä yksin Jumalalta.

“En tarkoita, että kykenisimme ajattelemaan mitään omin päin, mitään mikä olisi peräisin meistä itsestämme. Meidän kykymme on saatu Jumalalta.” (2 Kor. 3:5)

Kun ihminen on Jumalan tarkoittamalla tavalla nöyrä, hän itsearvostuksensa perustuu siihen, että hän tietää olevansa Jumalan rakastama. Hän voi elää luottaen siihen, että Jumalalla on suunnitelma hänen elämäänsä varten niin, että muutkin oppivat tuntemaan Jeesuksen. (Ps 139, Jer. 29:11)

“Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle: älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa, kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut.” (Room.12:3)

Miten opin olemaan nöyrä?

Opiskele Jumalan sanaa, etsi apua ja ohjausta. (Snl. 3:5-8)

Anna lahjasi Jumalan käyttöön ja anna itsesi hänen palvelukseensa. (Room. 12:1-21)

Ole nopea tunnustamaan virheesi ja antamaan ja pyytämään anteeksi. (1 Joh. 1:9)

Olen hyvä johdettava: ole uskollinen ja vilpitön. Kannusta ja rohkaise omaa johtajaasi. (1 Kor. 13:4-8)

Ole herkkä kuulemaan, hidas puhumaan ja hidas vihaan. (Jaak. 1:19)

Pidä katseesi Ristiinnaulitussa. (Mark. 10:45)

Jumalan sana on muuttumaton ja aina totta. Sen avulla voi miettiä nöyryyden ja johtajuuden suhdetta.

“Pukeutukaa nöyryyteen”

“Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin.” (Kol. 3:12-13)

“Jos kerran yhteys Kristukseen rohkaisee ja hänen rakkautensa suo lohdutusta, jos Henki meitä yhdistää ja jos tunnemme hellyyttä ja myötätuntoa toisiamme kohtaan, niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Liittäköön teitä toisiinne rakkaus, sopu ja sama mieli. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne.  Älkää tavoitelko vain omaa etuanne vaan myös muiden parasta. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa,   hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla,  ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: Jeesus Kristus on Herra.” (Fil. 2:1-11)

“En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa, ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua.” (Joh. 12:49-50)

Lähde: TWR Women of Hope

Back To Top