skip to Main Content
Peggy Banksin Opetus Rukouksesta
Toivoa naisille -työn kansainvälinen johtaja Peggy Banks. Kuva: Eeva Vähäsarja.

Peggy Banksin opetus rukouksesta

Aivan kuten Korintin seurakunnassa, meillä on taipumus arvostaa Jumalan meille antamia lahjoja – taitoja ja kykyjä – enemmän kuin rakkauden lahjaa, jonka Pyhä Henki antaa meille, jotka olemme Jumalan lapsia. Jo ennen kuin Paavali osoitti Ensimmäisen korinttilaiskirjeen 13. luvussa rakkauden merkityksen, Jeesus teki selväksi, että rakkaus on tärkein käsky (Matt. 22: 37-39).

Rakkaus toiminnassa: Rukous

Uskon, että yksi kaikkein käytännöllisimmistä tavoista rakastaa toisia on rukoilla heidän puolestaan. Kuitenkin monta kertaa vaikeat tilanteet synnyttävät meissä huolia ja etsimme monenlaisia tapoja lopettaa stressi ennen kuin turvaudumme rukoukseen. Filippiläiskirje näyttää meille paremman keinon.

Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa! Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Fil 4:4-7

Paavali haastaa filippiläisiä olemaan huolehtimatta mistään. Hän rohkaisee heitä rukoilemaan huolestumisen sijaan. Miten on meidän laitamme? Kuinka usein turvaudumme ensin rukoukseen kun kohtaamme vaikeuksia? Rukouksen ydin on luottamus Jumalaan. Kun olemme yhteydessä Jumalaan rukouksessa, löydämme rauhan.

Rukous ei ole vaikeaa

Miten siis rukoilemme maailman, erityisesti maailman naisten puolesta? Miettiessämme sopivia rukousaiheita kysymme: Mitä maailman naiset tarvitsevat? Missä ovat ongelmat?

Toivoa naisille -työn rukouskalenterissa on tietoa naisten tilanteesta ja valmis rukous joka päivälle. Rukousaiheissa rukoillaan myös päivittäisten tarpeiden puolesta ja samalla korostetaan sitä, että Jumala haluaa auttaa kaikenlaisissa asioissa. Opimme rukoilemaan Raamatun opetusten mukaisesti. Monenlaiset ahdistavat tunteet voivat vallata meidät, kun luemme ja rukoilemme kärsivien puolesta. Meidän ei kuitenkaan tule ahdistua. Tiedämme, että sekä me esirukoilijat että he, joiden puolesta rukoilemme, saamme omistaa Kristuksen rauhan.

Rukous ei ole vaikeaa. Pikemminkin se on yksinkertaista sydämen puhetta Jumalalle.  Joka päivä miehet ja naiset ympäri maailmaa rukoilevat rukouskalenterin pienen rukouksen. Jokainen rukous on suunniteltu levittämään Jumalan rakkautta hyvin vaikeissa elämäntilanteissa elävien naisten ulottuville. Nyt enemmän kuin 66 000 ihmistä rukoilee kanssamme rukouskalenterin avulla joka kuukausi!

Haluatko liittyä tähän rukousverkostoon niin, että naiset kaikkialla saisivat tietää, mikä heidän asemansa on Kristuksessa? Tahdotko rukoilla, että tiimimme eri puolilla maailmaa saisivat päivittäin rohkaisua Jumalan sanasta ja että kaikki saisivat kuulla Jumalan rakkaudesta heitä kohtaan?

Lähde: The Heartbeat/Vol 21/N:o 2

Back To Top