skip to Main Content
Rajada Dumarka Tavoittaa Somalinaisia
Naiset istuvat kaupassa Galdogobin kaupungissa autonomisen Somalian Puntmaan valtion ja Etopian rajalla. Kuva: Ismael Salad Haijji/Unsplash.

Rajada Dumarka tavoittaa somalinaisia

Jumala tekee ihmeitä. Näin voimakkaasti ja selkeästi toteaa somalinkielisen Toivoa naisille (TN) -ohjelman koodinaattori kertoessaan TN-ohjelmien vaikutuksista Shayderin pakolaisleirillä Etiopian Somali-osavaltion alueella. Koodinaattorin nimeä ei mainita turvallisuussyistä.

– Toimistoomme tuli mies ja nainen, jotka kertoivat kuunnelleensa ohjelmiamme pakolaisleirillä. Jumala kosketti heitä. He etsivät leiriltä muita kristittyjä, jotka auttoivat heitä Vapahtajan tuntemiseen. He löysivät leiriltä kristittyjen yhteisön, jossa voivat ylistää Jumalaa yhdessä muiden kanssa.

Vieraat viipyivät Toivoa naisille -työryhmän luona kaksi päivää.

– Kerroimme heille, kuinka he voivat jatkaa Jeesuksen seuraajina. Rukoilemme heidän puolestaan, että he vahvistuisivat uskossaan ja luottamuksessaan, koordinaattori kertoo.

Hän jatkaa, että rukous on tärkein asia TN-työssä.

– Rukoilemme niin paljon kuin mahdollista työmme suunnittelun, tavoitteiden ja sen vaikutuksen puolesta. Rukoilemme ohjelmien kuuntelijoiden ja TN-rukoilijoiden puolesta.

Ainoa ohjelma somalinaisille

Kansainvälinen TN-työ toimii haavoittuvassa asemassa olevien tyttöjen ja naisten puolesta. Se tekee heidän tilannettaan tunnetuksi ja rukoilee heidän puolestaan. Se on osa maailman suurimman medialähetysjärjestön TWR:n työtä, jonka yhteistyökumppanina on Suomessa Medialähetys Sanansaattajat eli Sansa.

Somalinkielisen ohjelman nimi on Rajada Dumarka. Puolen tunnin ohjelmassa käsitellään arjen asioita ja kerrotaan rakastavasta Jumalasta, joka haluaa yhteyteen ihmisen kanssa. Ohjelmat lähetetään Etiopian pääkaupungista Addis Abebasta ja niitä voi kuunnella myös Somaliassa.

Etiopiassakin asuu 8,5 miljoonaa somalia erityisesti maan itäosan Somali-valtiossa. Somaliassa heitä asuu 15,6 miljoojaa ja Keniassa noin 3 miljoonaa. Somaleita asuu myös monissa Euroopan maissa, jonne he ovat paenneet maan sisällissotaa.

– Addis Abebassa voi kuulla monia kristillisiä radio-ohjelmia, mutta TN-ohjelma on ainoa erityisesti somalinaisille suunnattu ohjelma. Monet heistä ovat joutuneet silvotuiksi sekä sodan, hivin ja aidsin uhreiksi. Ohjelmien tekijät ovat kotoisin Somaliasta. He ymmärtävät kuuntelijoiden kipua ja kaipuuta, koordinaattori kertoo.

Palautetta myös miehiltä

Normaaliaikaan ohjelman kuuntelijoita käydään myös tapaamassa. Somali-valtion pääkaupunki Jijiga on noin 600 kilometrin päässä Addis Abebasta. Jijigan lähellä on useita pakolaisleirejä, joissa asuu Somalian sisällissotaa paenneita ihmisiä. TN-työntekijät ovat vierailleet leireillä.

– Naisilla ja tytöillä on pakolaisleirillä puutetta lääkkeistä, rahasta, ruuasta ja suojasta. Rukoilemme rauhaa Somaliaan ja hajaantuneen kansan yhdistymistä.

Keskustelua kuulijoiden kanssa käydään myös sosiaalisen median yhteisöpalvelussa Facebookissa ja sähköpostin välityksellä.

– Facebookissa keskustelevat ovat koulutettuja ja kysyvät vaativia kysymyksiä. Jotkut haluavat tietää, miksi ohjelmissa esiintyvät ovat halunneet tulla kristityiksi. Jotkut tuntevat osia Raamatusta ja haluavat testata ohjelman tekijöiden tietoja Raamatusta.

Eniten ohjelmista annetaan palautetta tekstiviestillä. Joinakin kuukausina suurin osa viesteistä tulee miehiltä. Palautteita tulee noin kymmenkunta kuukaudessa.

Kansainväliseen TN-työhön kuuluu eri medioiden kautta välitettävien ohjelmien lisäksi rukouskalenteri, jossa on yksi lyhyt rukous kuukauden jokaiselle päivälle. Sen rukoilee noin 110 000 rukoilijaa eri puolilla maailmaa. Somalinkielisiä TN-rukousryhmiä on kolme ja rukoilijoita noin 20. Mukana on myös miehiä.

– Koemme Jumalan läsnäoloa rukoillessamme yhdessä. Pyhä Helnki ohjaa rukoustamme. Keskustelemme sisäisistä ja ulkoisista ongelmistamme. Rukoilimme naisen puolesta, jonka mies oli jättänyt yksin lasten kanssa ja nainut toisen naisen. Yksin jääneellä naisille on taloushuolia. Jumala voi muuttaa vaikeat tilanteet. Hänelle mikään ei ole mahdotonta.

Tulkkeina sairaalassa

TN-työntekijät vierailevat normaalioloissa säännöllisesti Addis Abebassa kahdessa sairaalassa. Heitä tarvitaan usein tulkeiksi, kun lääkäreillä ja pakolaisleireiltä tai muualta Somali-valtiosta tulleilla potilailla ei ole yhteistä kieltä.

– Olemme saaneet kertoa työstämme ja Jumalan rakkaudesta, jakaa Jumalan sanaa ja rukoilla. Olemme usein ainoita vieraita pakolaisleireiltä tulleille potilaille. Viemme pieniä lahjoja, ruokaa, vaatteita ja rahaa.

Potilailla on vaikeita vaivoja kuten syöpää, palovammoja ja haavoja. TN-työryhmä on pitänyt yhteyttä sairaalasta kotiutuneisiin.

– Jumala on johdattanut meidät sinne. Rukoilkaa, että saamme täyttää hänen tahtonsa.

Back To Top