skip to Main Content
Thaimaassa Uskosta Kysellään Tekstarilla

Thaimaassa uskosta kysellään tekstarilla

Tekstiviesti on tavallisin tapa, jolla Toivoa naisille -radio-ohjelman kuuntelijat antavat palautetta Thaimaassa ja Laosissa.

Tämän vuoden tammi-elokuun aikana ohjelmasta kirjattiin 6 861 palautetta, joista tekstareita oli 6 163. Sosiaalisen median yhteisöpalvelu Facebookin kautta tuli 357 palautetta. Puheluita ja kirjeitä saatiin molempia vähän yli 150.

– Vastaamme kuuntelijoiden kysymyksiin ja lähetämme pyynnöstä kristinuskon ydinkysymyksiä käsittelevän kirjasen tai cd-levyn. Rukoilemme kuulijoiden puolesta, Thaimaan ja Laosin työntekijät kertovat.

Ohjelma muutti elämän

Kuulijoiden kysymykset heräävät, kun he kuuntelevat puolen tunnin Toivoa naisille -ohjelman. Siinä puhutaan käytännön elämän asioista kuten lasten kasvatuksesta tai terveydestä ja kerrotaan myös rakastavasta Jumalasta, jonka voi oppia tuntemaan.

Thaimaassa ohjelmia lähetetään 38 radioasemalla. Työn taustajärjestö on kansainvälinen medialähetysjärjestö TWR. Sen kumppanijärjestö Suomessa on Medialähetys Sanansaattajat eli Sansa.

Ohjelmaa kuunnellut Rukrae kertoo olevansa kristitty, mutta ajautuneensa kauaksi Jumalasta. Hän ei rukoillut, lukenut Raamattua tai kysellyt Jumalan tahtoa elämässään.

– Kun kuuntelin ohjelmaanne, Jumalan sana alkoi muuttaa elämääni. Huomasin torjuneeni Jumalan ja hänen tahtonsa elämässäni. Nyt kuuntelen ohjelmaa ja erityisesti Raamatun opetusta joka päivä. Olen myös alkanut käydä kirkossa.

Lähetystyötä omassa maassa

Thaimaassa ja Laosissa Toivoa naisille -työ on lähetystyötä. Molemmissa maissa buddhalaisuus on valtauskonto. Thaimaassa on noin  68 miljoonaa asukasta, Laosissa noin 7 miljoonaa.

Toivoa naisille -työntekijät kertovat mahdollisuudesta jakaa Raamattuja myös buddhalaisille munkeille.

– Raamattu otettiin ystävällisesti vastaan. Saimme myös vaihtaa ajatuksia siitä, millaista elämämme on ja mihin uskomme.

Toivoa naisille -työntekijät vierailevat kylissä eri puolilla Thaimaata. Vierailuihin liittyy Raamatun tutkimista yhdessä. Myös omista kokemuksista ja Jumalalta saadusta avusta kerrotaan.

– Pyrimme perustamaan kyliin rukousryhmiä, joista syntyy vähitellen seurakuntia.

Nuoret liikkeellä

Erityisesti thai-nuoret ovat syttyneet levittämään evankeliumia. Toivoa naisille -työn työntekijät kertovat 250 nuorta koonneesta leiristä ja seminaarista:

– Aiheena oli evankeliointi. Nuoret opiskelivat innokkaasti Raamattua. He ottivat vastaan Jeesuksen kehotuksen mennä kaikkeen maailmaan ja julistaa evankeliumia.

Toivoa naisille -työhön liittyy myös rukouskalenteri, jonka aineena on maailman naisten hätä. Kalenterissa on yksi lyhyt rukous kuukauden jokaiselle päivälle. Thaimaassa kalenteria jaetaan noin 5000 kappaletta, koko maailmassa kalenteria käyttää noin 50 000 rukoilijaa.

TWR Women of Hope

Back To Top