skip to Main Content
Vaikka Dhriti Ei Pääse Kouluun, Hän Oppii Uutta
Kuunneltavat Toivoa naisille -ohjelmat ovat erityisen tärkeitä yhteisöissä, joissa tytöillä ja naisilla ei ole mahdollisuutta käydä koulua ja oppia lukemaan. Kuva: TWR

Vaikka Dhriti ei pääse kouluun, hän oppii uutta

Lukutaidottomuus on yleistä Etelä-Aasiassa sijaitsevassa yhteisössä, johon kuuluu myös Dhriti-niminen nainen. Hän kertoo, että lapsiavioliittojen määrä kasvaa, koska vähän koulutetut kyläläiset eivät tiedosta niiden haitallisia vaikutuksia. Lapsiavioliitto vie tytöltä mahdollisuuden käydä koulua, ja se vaikuttaa koko hänen loppuelämäänsä. Hän joutuu elämään köyhyydessä. Seurauksia ovat myös lisääntyneet lähisuhdeväkivallan, hyväksikäytön, terveysongelmien ja ennanaikaisen kuoleman riskit.

Dhritin yhteisössä voi kuunnella Toivoa naisille -ohjelmaa. Se antaa Dhritille ja muille yhteisön tytöille ja naisille mahdollisuuden oppia, vaikka he eivät ole päässeet kouluun. Dhriti sanoo, että Toivoa naisille -ohjelmalla on suuri vaikutus. Se on muuttanut yhteisön elämää.

– Kun kuuntelemme Toivoa naisille -ohjelmaa, saamme tärkeää terveyteemme liittyvää tietoa ja myös hengellistä tietämystä. Tämä antaa meille mahdollisuuden kehittää itseämme sekä tukea perheitämme ja yhteisöämme. Olemme saaneet kuulla myös evankeliumin. Se on erilainen kuin tiukat lait ja säännöt, joita meidät on opetettu seuraamaan, hän sanoo.

Dhriti kertoo, että kyläläiset etsivät ja toivoivat vuosia hyödyllistä opetusta. Nyt hän ja muut huomaavat elämänsä kohentuneen, kun he toteuttavat Toivoa naisille -ohjelmassa annettua opastusta arkiseen elämään. He ovat saaneet myös hengellisiä ohjeita radio-ohjelman välityksellä.

– Unelmamme on täyttynyt Jumalan armon avulla ja Toivoa naisille -ohjelmien välityksellä.

Jumalan Pyhästä Hengestä voimansa saava radio-ohjelma voi parantaa ihmisten elämisen laatua.

Haavoittuvien puolesta

Kansainvälinen Toivoa naisille -rukousliike toimii haavoittuvassa asemassa olevien tyttöjen ja naisten puolesta. Se tuo esiin epäkohtia kuten koulutuksen, terveyden ja jopa ihmisarvon puute. Samalla se voimaannuttaa naisia kertomalla, että nainen on Jumalan silmissä arvokas ja rakastettu.

Toivoa naisille -ohjelmia ja niistä muokattuja versioita lähetetään radion lisäksi sosiaalisen median kanavilla, YouTubessa ja internet-sivuilla. Ohjelmia tuotetaan ja lähetetään yli 73 kielellä.

Noin 110 000 naista 125 maassa yhdistää rukouskalenteri, jonka avulla rukoillaan joka päivä lyhyt rukous maailman naisten puolesta.

Suomessa toimii tällä hetkellä 108 Toivoa naisille –rukousryhmää. Suomalaiset tukevat Toivoa naisille -ohjelmien tuottamista ja lähettämistä 10 kielellä.

Lähde: TWR Women of Hope

Back To Top